Vul ook de enquête Duurzaam Haagse Hout in

De werkgroepen Duurzaam Marlot, Duurzaam Bezuidenhout, DuurSaam Benoordenhout en Duurzaam Mariahoeve voeren gezamenlijk een enquête uit over duurzaamheid in stadsdeel Haagse Hout. De initiatiefnemers stellen daarin enkele vragen over duurzaam wonen. Ook vragen zij naar jouw mening over het energieplan van de gemeente. Jouw antwoorden helpen de initiatiefnemers om een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in ons stadsdeel.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten van je tijd. Jouw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden beveiligd opgeslagen.

https://www.duurzaamhh.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

Werkgroep Duurzaam Marlot