Warmte Centrale DHZW: beter bekend als “de Kathedraal”

Op 15 maart 2018 vond het eerste ronde tafel gesprek met de gemeente plaats over de ambitieuze plannen voor het klimaat neutraal maken van Mariahoeve en Marlot.

       De ambitie van de gemeente Den Haag: “In 2040 zijn alle gebouwen in Den Haag klimaat neutraal”

Om dat te bereiken wil men in een aantal wijken eerder ‘concreet’ aan de slag, waaronder in Mariahoeve en Marlot.

       In de ambitie van de gemeente is in 2030 Mariahoeve en Marlot ‘gasloos’.

Dat wil zeggen dat er in 2030 in Mariahoeve en Marlot geen aardgasnet meer ligt en alle gebouwen op een andere wijze hun warme voorziening hebben gerealiseerd. Dit omdat het gasnet in Mariahoeve en Marlot tegen die tijd aan vervanging toe is. Deze investering wil Stedin (de netbeheerder) niet meer doen gezien het terugbrengen van de productie in Groningse gasvelden en de klimaat doelstellingen van Nederland.

Bij het doorvragen naar de oplossingen die men voor ogen heeft kwam te sprake dat men Mariahoeve wil gaan verwarmen middels een hoge temperatuur warmte-net (een soort stadsverwarming gevoed met uit geo-thermie gewonnen warmt). In Den Haag zuid-west staat inmiddels zo’n warmte installatie die de warmte diep uit de grond haalt. Het plaatje bij dit artikel is het gebouw waarin dit gebeurt).
Op de vraag wat ze voor Marlot voorzien hebben kwam het antwoord dat dit hoge temperatuur-warmte-net niet naar Marlot wordt doorgetrokken.
Omdat de aan-te-sluiten huizen te ver uit elkaar liggen waardoor de aanleg van het warmtenet te duur zou worden voor Stedin (de netbeheerder).

Als toehoorder uit Marlot vroeg ik door naar wat dan wel de oplossingsrichting voor onze wijk dan zou kunnen zijn. De reactie van de gemeente was voor mij en velen van ons denk ik zorgwekkend. Namelijk: “Het zijn allemaal koop woningen dus dat is aan de bewoners zelf”. Waarop ik reageerde met de constatering dat we nu toch een gasnet hebben waarvoor we allemaal al vele jaren elke maand vastrecht betalen, bedoeld voor het onderhoud èn de vernieuwing van het gasnet. Als er dan niet meer geïnvesteerd wordt in het gasnet wordt er toch wel geïnvesteerd in een goed alternatief voor het gasnet of niet? De reactie van de gemeente was dat het nu wettelijk geregeld is dat elk huis in Nederland een aardgas aansluiting heeft. De netbeheerders voeren deze wet nu uit. Maar de wetgeving rondom warmtenetten kent de plicht, dat elk huis in Nederland een warmtenet aansluiting krijgt, niet. Oftewel omdat het geen verplichting is en het economische gezien niet interessant genoeg is voor de netbeheerder zal er waarschijnlijk geen hoge temperatuur-net in Marlot aangelegd worden. Dus de bewoners zullen zelf moeten investeren in een alternatief voor hun CV ketel voordat het gasnet er mee ophoudt in 2030. Als opties werden warmte pompen en elektrische verwarmingen voor het verwarmen van de huizen en zonne- of elektrische boilers voor de warm water voorziening genoemd.

Bent u benieuwd naar de plannen van de gemeente of maakt u zich zorgen over de kosten die uw kant op komen (inschatting is 20.000 tot 30.000 euro per huis)  als deze plannen doorgaan? Meldt u zich dan bij mij aan voor deelname aan het ronde tafel gesprek. Verder kunt u de commentaar sectie bij dit artikel gebruiken voor het onderling delen van uw mening en vragen ten aanzien van deze plannen. Dan kan iedereen zich een goed beeld vormen en is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en welke vragen en ideeën er leven. Deze neem ik dan mee naar het tweede ronde tafel gesprek.

Op 14 juni as vindt het tweede ronde tafel gesprek plaats met de bewoners uit Mariahoeve en Marlot.

Het bestuur van de wijkvereniging is ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Klik hier voor de presentatie welke de gemeente heeft gegeven in het eerste ronde tafel gesprek op 15 maart jl.

Een praktisch advies:
Als uw gasfornuis in de komende jaren vervangen aan vervanging toe is, overweeg dan een inductie kookplaat als vervanger van uw huidige gasfornuis (let op deze hebben vaak 3 fasen aansluiting nodig die niet in elk huis aanwezig is). Een CV ketel van de huidige generaties gaat tussen de 10 en 15 jaar mee, dus als deze aan vervanging toe is en wordt vervangen door een traditionele ketel, dan gaat deze al snel langer mee dan dat er gas uit uw aansluiting komt. En dan zal u dus binnen de afschrijvingstermijn nog een keer moeten investeren in een gasloze verwarmingsketel. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren over de alternatieve verwarmingstechnieken.

Met vriendelijke groet,

Wouter Metz
duurzaam@marlot.nl