Beste Marlottenaren,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze Nieuwsmelderoproep van december jl. inzake de grondwateroverlast. 32 van u hebben gereageerd. Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken en de acties die er genomen worden.

Wij hebben een overzicht van gemaakt van alle meldingen en dit overzicht aan Lilianne Blankwaard, stadsdeel directeur Haagse Hout, gestuurd. Zij heeft ons laten weten dat zij contact heeft opgenomen met de afdeling Riolering van de gemeente en in afwachting is(nog steeds!) van antwoord.
Mevrouw Blankwaard heeft ons in contact gebracht met de bewonersvereniging van de Vogelwijk, waar men met eenzelfde soort probleem te maken heeft. De bewonersvereniging daar heeft in reactie op de vele overlast een werkgroep opgericht die o.a. een onderzoek door een onafhankelijk technisch bureau heeft laten uitvoeren en is daar uiteraard over in contact getreden met de gemeente.
Inmiddels is er ook overleg gaande binnen het stadsdeel Haagse Hout, waar wij aan mee doen. Dit overleg is tot stand gekomen, mede door de acties van de werkgroep uit de Vogelwijk, die geleid hebben tot een aangenomen motie in de gemeenteraad afgelopen november (zie bijlageMotie dd 2-11-17 i.z. evaluatie grondwaterbeleid).

Via het voorzittersoverleg van de bewonersverenigingen Haagse Hout, heb ik contact met Jacob Snijders, voorzitter van bewonersvereniging Bezuidenhout. Ook daar is heel veel overlast. De heer Snijders is bezig een werkgroep samen te stellen, waar ook een afvaardiging uit Marlot in plaats zal nemen.
D66 heeft half januari een meldpunt voor wateroverlast geopend om de toenemende wateroverlast in de hele stad in kaart te brengen: https://denhaag.d66.nl/2018/01/d66-opent-haags-meldpunt-grondwateroverlast/.

Samenvattend, er lopen dus verschillende zaken, maar helaas kunnen we nog niets concreets melden. Op dit moment willen wij u vragen om uw meldingen van overlast te blijven doen bij de gemeente via deze link; deze staat ook onderstaand bij de links.

Tevens het verzoek om tegelijk dezelfde melding rechtstreeks per mail te sturen naar de afdeling Riolering van de gemeente met een kopie naar het hoofd van die afdeling en het meldpunt van D’66.
To: rioleringenwaterbeheersing@denhaag.nl
CC: marcel.tirion@denhaag.nl; meldpuntwateroverlast@d66denhaag.nl; Wateroverlast@marlot.nl


Toelichting op de grafiek: De lijn geeft de meet resultaten van het meetpunt op de hoek van de Blauwe Kamerlaan en de Zuidwerflaan. De dik gedrukte rode balken geven aan wanneer het grondwater hoger heeft gestaan dan de te handhaven hoogte van -0.7m NAP. Dit zijn dus de perioden dat mensen overlast hebben of hebben kunnen ervaren.
Opvallend is dat inmiddels sinds 27 november het water niet meer op het doel niveau is geweest.

Met vriendelijke groet,
Hans Nortier, voorzitter

Relevante links:
Voor het melden van grondwateroverlast:
https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-milieu/grondwateroverlast-melden.htm
Artikel in de Den Haag Centraal van december 2017
http://www.denhaagcentraal.net/3145/a-pootjebaden-doen-we-liever-in-zeea
De grondwaterstanden in Marlot worden op 4 plaatsen gemeten; kijk hier voor het meetpunt bij u in de buurt. (3 meetpunten weten maar 1x per maand, 1 punt meet continue)
https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/289/DenHaag