HET CROSS OF NAILS IN DE MARLOTKERK

Sinds begin maart staat een bijzonder kruis op het altaar in de kerk van Marlot. Het is het Cross of Nails dat de stad en kerk van Coventry in Engeland in 1995 aan de stad Den Haag heeft aangeboden en dat in beheer is gegeven bij de kerken van het Bezuidenhout. Dat gebeurde in het kader van de herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945. Jaarlijks werd het beheer van het Cross of Nails overgenomen door een van de 4 kerken in het Bezuidenhout. Nu is dat niet meer mogelijk. Daarom is besloten dat de kerk van Marlot deze traditie zal voortzetten. Het heeft overigens sterke papieren daarvoor, want deze kerk is gebouwd met de stenen uit de ruines van het gebombardeerde Bezuidenhout.

Het Cross of Nails is het symbool van verzoening. Toen de kathedraal van Coventry in 1940 door Duitse bommen zwaar werd beschadigd, werd door de geestelijkheid opgeroepen om niet tot wraak over te gaan maar om tot verzoening te komen. Men vond in de puinhopen een kruis, gevormd door drie door de brandhitte op bijzondere wijze samengesmolten Middeleeuwse spijkers. Dat kruis werd het teken van verzoening. Die boodschap is sindsdien wereldwijd uitgedragen. Het Cross of Nails is dan ook wereldwijd in grote en belangrijke kerken te vinden. In Nederland op 6 plaatsen.
Bij het Cross of Nails ontstond ook een gebed in die dagen. Dat is de Litanie van Verzoening. Ook dat gebed is in 1995 aangeboden met de opdracht dit gebed een plaats te geven in de wekelijkse liturgie.

De Marlotkerk heeft nu voor een jaar, tot 3 maart 2019, de eervolle verantwoordelijkheid het kruis te beheren en het gedachtengoed van verzoening uit te dragen. Dat zal gedaan worden door op de zaterdagse Eucharistieviering in plaats van de Schuldbelijdenis de Litanie van Verzoening te bidden. Op de 1e zondag van de maand, als het Liduinakoor aanwezig is, zal in plaats van de Schuldbelijdenis de Litanie van Verzoening gezongen worden. Voor de tekst van de Litanie van Verzoening, zie www.liduinakoor.nl.
Het kruis staat op het altaar en is te zien vanuit de Maria kapel