Petitie Bloemendaal moet blijven! Petition Garden Centre Bloemendaal must stay!

Deze tekst hangt op de deur van het tuin centrum bloemendaal.

 

Tuincentrum Bloemendaal moet blijven!

Theo Kraan, woonachtig aan de Waalsdorperlaan, is een handtekeningenactie gestart op https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/ met als doel het Tuincentrum Bloemendaal te behouden op de plek waar het nu is.

Zoals bekend wil de gemeente Wassenaar, vanwege de bouw van de Amerikaanse Ambassade, het tuincentrum weg hebben om er een protestveldje aan te kunnen leggen. Veel bewoners van Wassenaar en ook veel Hagenaars, waaronder met name Marlotenaren, Benoordenhouters, Bezuidenhouters, Mariahoevenaren, Scheveningers, en zelfs bewoners uit de binnenstad van Den Haag zijn tegen de sluiting en dus de onteigening van Tuincentrum Bloemendaal.

De heer Kraan heeft het bestuur gevraagd deze handtekeningactie onder uw aandacht te brengen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Indien er vragen zijn over deze actie, dan is Theo Kraan bereikbaar op 06 5422 7866.

Garden Centre Bloemendaal must stay!

Mr. Theo Kraan, from the Waalsdorperlaan, has started a petition on https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/ with the goal to keep the garden centre at its present location. The municipality of Wassenaar wants to disown the property in order to make space for a protest zone near the new American Embassy.

Mr. Kraan has asked the committee of the Vereniging Marlot to bring his petition to your attention. If you have questions, please contact him at 06 5422 7866.

1 Comment on “Petitie Bloemendaal moet blijven! Petition Garden Centre Bloemendaal must stay!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *