Enquete vuurwerk tijdens jaarwisseling – Fireworks survey

Enquete vuurwerk tijdens jaarwisseling – Fireworks survey

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil weten wat inwoners vinden van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling – New mayor of The Hague, Pauline Krikke, is interested in your opinion on fireworks on New Years’ Eve.

Elk jaar zorgt dit onderwerp voor discussies op straat, in de media en in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn zowel landelijk als lokaal al de nodige maatregelen getroffen. De afsteektijd is beperkt en er zijn vuurwerkvrije gebieden ingesteld rondom ziekenhuizen, dierenopvang en kinderboerderijen. Krikke wil nu weten wat er goed en minder goed gaat en vraagt inwoners van Den Haag naar ideeën over wat de Haagse burger zelf nog kan doen.
Alle inwoners van de gemeente Den Haag van 12 jaar en ouder kunnen hierover een enquête invullen.
Invullen duurt ongeveer 5 minuten en kan t/m donderdag 29 juni 2017.

Every year this subject is reason for fierce discussions on the street, in the media and in the borough councils. Already, a lot of measures have been taken to reduce the amount of trouble during setting of fireworks. The time for lighting fireworks has been reduced and the number of zones where fireworks are forbidden has been increased. The Mayor is interested to know what your opinion is on this subject and what more the local council can do. Any citizen of The Hague of 12 years and above can give his opinion in a survey. Filling out this survey will cost you 5 minutes and can be done until 29 June 2017.

naar enquete

3 Comments on “Enquete vuurwerk tijdens jaarwisseling – Fireworks survey

  1. 2 of 3 centrale professionele vuurwerkplaatsen inrichten.

    100% verbieden.

    Oud en nieuw is een feest. Laat het dat dan ook zijn.

  2. Ik ben ook voorstander van een vuurwerkverbod en een door de gemeente georganiseerde, professionele vuurwerkshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *