Month: June 2017

Deze tekst hangt op de deur van het tuin centrum bloemendaal.

 

Tuincentrum Bloemendaal moet blijven!

Theo Kraan, woonachtig aan de Waalsdorperlaan, is een handtekeningenactie gestart op https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/ met als doel het Tuincentrum Bloemendaal te behouden op de plek waar het nu is.

Zoals bekend wil de gemeente Wassenaar, vanwege de bouw van de Amerikaanse Ambassade, het tuincentrum weg hebben om er een protestveldje aan te kunnen leggen. Veel bewoners van Wassenaar en ook veel Hagenaars, waaronder met name Marlotenaren, Benoordenhouters, Bezuidenhouters, Mariahoevenaren, Scheveningers, en zelfs bewoners uit de binnenstad van Den Haag zijn tegen de sluiting en dus de onteigening van Tuincentrum Bloemendaal.

De heer Kraan heeft het bestuur gevraagd deze handtekeningactie onder uw aandacht te brengen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Indien er vragen zijn over deze actie, dan is Theo Kraan bereikbaar op 06 5422 7866.

Garden Centre Bloemendaal must stay!

Mr. Theo Kraan, from the Waalsdorperlaan, has started a petition on https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/ with the goal to keep the garden centre at its present location. The municipality of Wassenaar wants to disown the property in order to make space for a protest zone near the new American Embassy.

Mr. Kraan has asked the committee of the Vereniging Marlot to bring his petition to your attention. If you have questions, please contact him at 06 5422 7866.

Enquete vuurwerk tijdens jaarwisseling – Fireworks survey

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil weten wat inwoners vinden van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling – New mayor of The Hague, Pauline Krikke, is interested in your opinion on fireworks on New Years’ Eve.

Elk jaar zorgt dit onderwerp voor discussies op straat, in de media en in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn zowel landelijk als lokaal al de nodige maatregelen getroffen. De afsteektijd is beperkt en er zijn vuurwerkvrije gebieden ingesteld rondom ziekenhuizen, dierenopvang en kinderboerderijen. Krikke wil nu weten wat er goed en minder goed gaat en vraagt inwoners van Den Haag naar ideeën over wat de Haagse burger zelf nog kan doen.
Alle inwoners van de gemeente Den Haag van 12 jaar en ouder kunnen hierover een enquête invullen.
Invullen duurt ongeveer 5 minuten en kan t/m donderdag 29 juni 2017.

Every year this subject is reason for fierce discussions on the street, in the media and in the borough councils. Already, a lot of measures have been taken to reduce the amount of trouble during setting of fireworks. The time for lighting fireworks has been reduced and the number of zones where fireworks are forbidden has been increased. The Mayor is interested to know what your opinion is on this subject and what more the local council can do. Any citizen of The Hague of 12 years and above can give his opinion in a survey. Filling out this survey will cost you 5 minutes and can be done until 29 June 2017.

naar enquete