Month: April 2016

Afbeeldingsresultaat voor zonnepanelen
Zonne-energie is hot op het moment. Het loont en wordt een steeds belangrijker bron van energie.

Vanwege de ligging en de status van rijks beschermd stadsgezicht met verschillende monumenten is het niet eenvoudig is om in Marlot zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen. Zo hebben al een aantal buurtgenoten een afwijzing van de welstandscommissie gekregen op hun vergunningsaanvraag. 

Het dak van het Aegon kantoor biedt hiervoor de oplossing. Hierover is al eerder geschreven op deze blog. Nu is de fase aangebroken om te inventariseren hoeveel huishoudens in Marlot mee willen doen.

Als u serieuze interesse hebt om lid te worden van deze (nu nog op te richten) coöperatie stuur dan vóór 1 mei 2016 een email met je naam, adres, telefoonnummer en het aantal panelen dat je zou willen aanschaffen naar: zonneenergie@marlot.nl (natuurlijk kunt ook met vragen ook hier terecht)

Deze investering is interessant voor iedereen in Bezuidenhout, Mariahoeve, Leidschendam en Marlot. 
Let op: er zijn maar 400 panelen beschikbaar op het dak van Aegon.

Het rekenvoorbeeld:
Om te bepalen hoeveel panelen u nodig hebt om uw gehele verbruik zelf op te wekken deelt u uw jaar verbruik qua electriciteit zoals op de energie nota vermeldt staat door 250. Dan hebt u het maximale aantal panelen dat financieel en economisch gezien interessant is voor u.

Voor €335,- excl. BTW per paneel wekt u 30 jaar lang ongeveer 250 kWh per jaar op. De eerste 15 jaar ontvangt u €42,50 per jaar hiervoor, hoeveel u daarna ontvangt hangt af van de regelingen en energie prijzen tegen die tijd. 

Na ongeveer 8 jaar zijn de panelen terugverdiend en zijn de resterende de 7 jaar “winst”. Dit levert een gemiddeld rendement op van 4,4% per jaar gedurende 15 jaar.
Achtergrond informatie:
  • Aegon betaalt de aansluitkosten op het elektriciteitsnet en geeft gratis het recht op gebruik van het dak aan de coöperatie.
  • Bovenstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op de werking van de ZonopMuseon coöperatie, welke vergelijkbaar is qua opzet en (subsidie) regelingen. 
  • De cijfers zijn conservatief ingeschat.
  • De volledige saldering is 19 cent per kWh waarvan 2 cent  gereserveerd wordt voor administratie kosten en toekomstige onderhoudskosten. De coöperatie krijgt de betaalde BTW terug. Dit bedrag zal ook als voorziening worden gebruikt voor onderhoud en overige kosten.
  • Voorwaarde om deel te nemen is dat het huishouden voorzien is van een  kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80A)
  • Er kunnen hier nog geen rechten aan worden ontleend. De coöperatie zal de uiteindelijke voorwaarden bepalen en vastleggen met de deelnemers.
Met vriendelijke groet,

Wouter & Laurens
(beiden van de Blauwe Kamerlaan)

KONINGSDAG  
woensdag 27 april 2016
 

Feest in Marlot, met vlaggen, oranje wimpels, spelletjes en taart!
We beginnen als vanouds met de traditionele fietsoptocht door Marlot, onder begeleiding van het draaiorgel. We verzamelen op het Bloklandenplein, met zo mooi mogelijk versierde fietsen, driewielers, en kinderwagens. Na de optocht starten de festiviteiten op het Zuidwerfplein. Koffie en limonade staan klaar en er mag gesmuld worden van de zelfgebakken taarten. De taarten en kannen met koffie of thee zijn weer van harte welkom.
 

VRIJMARKT! 
(speelgoed, kunst & kitsch en andere overbodige huisraad…) 
Aanvang 10.00 uur


Programma

10.15
Verzamelen op het Bloklandenplein bij het draaiorgel
 
10.30 Fietsoptocht door Marlot: de mooiste 3 fietsen krijgen een prijs!
11.00
Taartenbakwedstrijd en koffie: van elke Marlot-familie wordt verwacht dat ze een zo mooi en lekker mogelijke koningstaart bakken. Een deskundige jury beoordeelt uw taart op smaak en originaliteit. De taarten worden bij de koffie geserveerd.

11.00 – 12.15

Oud-Hollandse spelletjes

12.15

Prijsuitreiking voor de fietsen en taarten

13.00

Voetbalwedstrijd
14.00-15.00
Hotdogs op het Zuidwerfplein waarna gezamenlijk opruimen
 
 

 

TRADITIONELE VOETBALWEDSTRIJD
Aanvang 13.00 uur
Kinderen tegen de ouders: verzamelen op het veldje bij het speeltuintje

De Vereniging Marlot organiseert dit evenement voor haar leden. Nog geen lid van de Vereniging Marlot? Stuur een mailtje naar bestuur@marlot.nlen wordt lid!

 

 
The Marlot Association invites both young and old, to join the festivities.
 
The celebration will start with a tour through Marlot, accompanied by a street organ. The tour will start at the Bloklandenplein with beautifully decorated tricycles, cycles or strollers. After the tour there will be activities on the Zuidwerfplein. As usual, refreshments will be provided in the form of coffee and home-made cakes. Flasks of coffee or tea will be very welcome.
 

Garage Sale for everyone!
(toys, books, tables, chairs, etc …)
Start 10.00 hrs


Program:

10.15 Gathering on the Bloklandenplein 
10.30 Cycle tour through Marlot: the 3 best-decorated cycles can win a prize!
11.00 Baking Competition and coffee: everyone is invited to make a decorated cake which wil be served with coffee. There will be a prize for the most beautiful King’s cake. 
11.00 – 12.15 Traditional Dutch games
12.15 Prizes for the most beautiful cycles and King’s cakes
13.00 Football match
14.00-15.00 Hotdogs on the Zuidwerfplein and clearing up together
   

TRADITIONAL FOOTBALL MATCH 
Start 13.00 hrs
Kids vs Parents, on the field near the playground.


Vereniging Marlot organises this event for its members.
Do you want to participate but are you not a member yet? Send an e-mail to www.bestuur@marlot.nl and become a member!
 

Website:  www.marlot.nl
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld bij de Marlot Nieuwsmelder. 
You are receiving this message because you registered for the Marlot Nieuwsmelder.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp

25 juni van 10:00 tot 22:00

Robin Hood avonturenpark voor Jong & Oud 
gevolgd door
Midzomer Food Truck & Film Festival

Oproep voor straatregisseurs!

Het voorprogramma van het Marlot Lustrum Filmfestival zal bestaan uit een promofilm gemaakt door de Marlotbewoners zelf! We zijn op zoek naar één of twee regisseurs per straat die met de cast en figuranten uit hun eigen straat een origineel filmpje in elkaar willen zetten over de bewoners en de straat.
Alle bezigheden, eigenaardigheden en bijzonderheden van de bewoners en de straat mogen op eigen wijze in beeld worden gebracht. 
Duur film: max 2 a 3 minuten 
Geschikt voor alle leeftijden 
Alles mag! Eigen invulling, denk bijvoorbeeld aan hulpprogramma’s zoals de app ‘imovie’ (ook leuk voor inspiratie) of zoek op ‘moviemaker’. 
Voorbeeld instructie: https//youtu.be/DJ119oGF7Ws 
Tip: betrek kinderen, kleinkinderen, buurtkinderen erbij, want die maken dit soort filmpjes aan de lopende band! 
Aanmelden als regisseur vóór woensdag 19 april a.s. via lustrum@marlot.nl 

Save the Date:
June 25 from 10 am to 22 pm

Robin Hood adventure park for everyone
followed by
Midsummer Food Truck and Film Festival

Call for directors: MYO street movie trailer

We are looking for one or two directors per street to make a one of a kind film with and about the residents of their own street. The preview program of the Film Festival will consist of a promotional movie of the different streets of Marlot. These short trailers will introduce to the rest of the neighborhood the daily activities, as well as the oddities of a street’s residents in a playful manner. 
Length of the film: 2 to 3 minutes max 
Rating: G (general audience / all ages) 
Anything goes! use your own imagination or use aides like the ‘imovie’ app (google ‘moviemaker’). These are great for inspiration as well! 
Example tutorial: https//youtu.be/DJ119oGF7Ws 
Tip: involve your kids, grandchildren, neighbor’s kids as this is what they do all the time! 
Sign up as a director by Wednesday, April 19 through lustrum@marlot.nl