Month: February 2016

Uitnodiging

Samen voordeel van de zon!

In Haagse Hout wordt steeds meer voordeel uit de zon gehaald! En Aegon helpt u een handje en stelt haar dak beschikbaar voor zonnepanelen. Door de gemeente wordt een deel van ‘t Oor (Loolaan) omgedoopt tot Zonneveld. Daarnaast zijn meer bewoners die (samen) zonnepanelen plaatsen. Maar…wat is de stand van zaken van deze projecten? Wat heb ik hier als bewoner aan? En hoe kan ik met mijn buren zonnepanelen plaatsen?

Wij informeren u graag over deze projecten en laten een bewonersgroep aan het woord die al zonnepanelen heeft geplaatst. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst Samen voordeel van de zon!op dinsdag 1 maart bij Aegon, Aegonplein 50 in Den Haag (naast N.S. station Mariahoeve).

Programma 1 maart 2016:

17.30 18.00 uur 18.00 18.45 uur 18.45 19.00 uur

19.00 20.00 uur

Inloop
Kleine maaltijd
Opening dagvoorzitter en welkomstwoord door stadsdeeldirecteur Haagse Hout, Lilianne Blankwaard
Initiatiefnemers aan het woord:

Aegon informeert u over het beschikbaar stellen van hun dak voor zonnepanelen voor de aangrenzende bewoners.
Om voordeel te hebben van deze zonnepanelen dient u te wonen in een van de volgende postcodegebieden:
2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273

Een bewonersgroep uit de Jacob Mosselstraat vertelt over hun ervaringen om samen zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Gemeente Den Haag informeert u over de ontwikkelingen rondom
’t Oor. Een deel van het gebied wordt een Zonneveld en een deel komt

ter beschikking van een duurzaam initiatief van bewoners waar zij in de loop van 2016 op kunnen inschrijven.

Gelegenheid tot napraten en informatie uitwisseling . Informatie over initiatieven van de gemeente en bewoners is aanwezig.

20.00 20.30 uur

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar u wordt verzocht u wel vooraf aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl .


Waar: In de kerk van het Onbevlekte Hart van Maria (Bloklandenplein 15 Marlot) Wanneer: zondag 28 februari 2016.
Hoe laat: aanvang 15:30 uur
Programma: In Vogelvlucht De Mattheüs Passion van J.S. Bach 

Gespeeld door: Vocaal Ensemble Casuquo

Merel van Geest , sopraan
Merlijn Runia, alt
Adrian Fernandes, tenor
Joost van Tongeren, bas
Gerrie Meijers, piano
Margriet Andriesen , verteller

Programma

 Piano :           O lamm Gottes unschuldig
 Recitatief:      Verteller en Christus
 Koraal:           Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen                                                                                                                                            
Recitatief:      Verteller
Koor:             Wozo dienet dieser Unrat
Recitatief:      Verteller en Christus 
Alt:                 Recitatief ‘Du lieber Heiland du’
                       Aria ‘Buβ und Reu’
Recitatief:      Verteller
Koor:              Wo willst du dass wir dir bereiten  
Recitatief:      Verteller en Christus
Koor:              Herr, bin ich’s?
Koraal:           Ich bin’s ich sollte búβen
Recitatief:      Verteller en Christus
Sopraan:        Recitatief  ‘Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt
                      Aria Ích will dir mein Herze schenken 
Recitatief:      Verteller en Christus
Tenor:            Aria Ich will bei meinem Jesu  wachen’                        
                      Koor: So schlafen unsre Sünden ein
Recitatief:     Verteller en Christus
Bas:               Recitatief  ‘Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder’
Koraal:          Was mein Gott will,das g’scheh allzeit
Recitatief:      Verteller
Koraal:          O Mensch bewein dein Súnde groβ
Recitatief:      Verteller

Koraal:           Mir hat die Welt trüglich gericht’t
Recitatief:      Verteller, valse getuigen (alt en tenor),  Hogepriester
Tenor:             Recitatief  ‘Mein Jezus schweigt’
Recitatief:      Verteller, Petrus, twee dienstmeisjes,
                       toeschouwers   
Alt:                   Erbarme dich
Koraal:Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
Sopraan:          Recitatief  ‘Er hat uns allen wohlgetan’
                          Aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’  
Recitatief:       Verteller, Christus en toeschouwers   
Koraal:            Wenn ich einmal soll scheiden      
Bariton:           Aria ‘Mache dich, mein Herze, rein’
Kwartet:          Nun ist der Herr zur Ruh gebracht
Slotkoor:         Wir setzen uns mit Tränen nieder  
Vocaal Ensemble Casuquo
Het Vocaal Ensemble Casuquo verzorgt muzikale medewerkingen aan huwelijken, uitvaarten, religieuze vieringen, jubilea, zakelijke evenementen en concerten.
Vanuit een vaste groep professionele musici, waaronder zangers, dirigenten, pianisten/organisten en instrumentalisten wordt per gelegenheid een ensemble samengesteld. Het repertoire varieert van religieus/klassiek tot musical en lichte muziek,
Op deze zondag in de aanlooptijd naar Pasen brengen vier solisten en een pianiste de Mattheüs Passion van J.S. Bach in Vogelvlucht ten gehore.

 Margriet Andriesen en Joost van Tongeren,  
 

EVENEMENTENKALENDER MARLOT LUSTRUM JAAR 2016
29 Februari – Algemene Ledenvergadering
7 April  – Heerendiner
27 April – Koningsdag
4 Juni – Openluchtconcert
25 Juni – Midzomerfeest
3 September – Back to the past – Geschiedenis van Marlot in beeld
21 September – Ladies Diner
25 September – Herfstviering, incl. tieneractiviteit & kinderdisco (4-10 jr) 
9 Oktober – Muziek & dansfestival
8 September – Hanneke Kruize Bokaal (Golf)
29 Oktober – Halloween

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING MARLOT

Boerderij De Stal, ingang ATV Eigen Arbeid

bereikbaar vanaf parkeerterrein Restaurant De Landbouw, Zijdeweg 60

maandag 29 februari 2016, aanvang 20.00 uur

 1. Welkom

 2. Opening vergadering en mededelingen

 3. Ingekomen stukken

 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2015

 5. Continuering veiligheidsbeleid

 6. Jaarrekening 2015

  • –  toelichting penningmeester

  • –  verslag kascommissie

  • –  vaststelling jaarrekening 2015

  • –  decharge penningmeester

 7. Herbenoeming kascommissie

 8. Begroting 2016

 9. Bestuurswisseling:
  Conform statuten treedt de heer P.H.M. Deiters, penningmeester, af. Het bestuur stelt voor als zijn opvolger te benoemen:

  de heer Jhr. R.A. van den Bosch

  Conform statuten treedt de voorzitter, de heer J.W.R. Nortier af. Hij stelt zich herkiesbaar.

  Verder wordt voorgesteld te benoemen tot lid van het bestuur mevr. H. Koene- Hillenaar.

  De heer J.H.A.M. Grijpink is de nieuwe contactpersoon voor de parkflat.

 10. Rondvraag en sluiting

Voordracht door de heer M. Teunissen, architectuur historicus, over Co Brandes en de wijk Marlot.