Month: January 2016

Wij ontvingen bericht van het overlijden op zondag 24 januari 2016 mevrouw Caroline (Kitty) Kampfraath-van Asperen Vervenne op 103 jarige leeftijd.

Mevrouw C. Kampfraath heeft jarenlang met haar echtgenoot in Marlot gewoond in de Van Hoeylaan 67A. De laatste jaren woonde zij in Verzorgingshuis Oostduin aan de Goetlijfstraat 5 in Den Haag. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 1 februari 2016 om 15.15 uur in crematorium Nieuw Eykenduynen, Kamperfoeliestraat 2 A, 2563 KJ Den Haag. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

De rouwkaart kan opgevraagd worden bij de secretaris van het bestuur van de Vereniging Marlot.


Op zondag 20 september vond de jaarlijkse Running Dance in Concert plaats:  dans en live muziek op verschillende adressen in Marlot. Nieuw was de mogelijkheid om in de ochtend mee te doen aan een workshop Moderne Dans in het Korzo Theater. Dit werd een groot succes en een dertigtal mensen in de leeftijd van 7 tot 70 gaven zich op. Zij werden begeleid en geïnspireerd tot  nieuwe en ongekende bewegingen door Rianne Keyzer van het Korzo Theater.   


In de middag hadden  6 verschillende concertjes en dans plaats en iedereen had de mogelijkheid er 3 te bezoeken. Er werd gemusiceerd, gedanst en gezongen door internationale artiesten die het conservatorium inmiddels hadden afgemaakt of in hun laatste jaar waren. Na afloop werd een borrel aangeboden door de Marlotvereniging in het clubhuis van de Tennisclub. In de hal kon iedereen genieten van een fantastische finale  waarbij alle musici en alle dansers begeleid door een elektronisch orgel een schitterende voorstelling gaven.  

Het waren een prachtige ochtend en middag en wij zijn de organisatoren zeer dankbaar.  Wij verheugen ons reeds op het volgende jaar—2016—een LUSTRUMJAAR !

Foto’s zijn te bekijken op muziekmarlot.tumblr.com

Op donderdag 25 februari om ca. 16 u 30 zal voor Zuidwerfplein 12 door beeldhouwer Gunther Demming een “stolperstein”stoeptegel worden aangebracht.

Stolpersteine zijn koperen stoeptegels waarop de naam van een op die plaats woonachtige die in de oorlog is omgekomen. In dit geval betreft het Walter Eylenburg, geb. 1929, die als negenjarig Joods jongetje op de vlucht voor de Nazi terreur in 1939 naar Nederland met een kindertransport is gekomen en werd opgenomen in het gezin Wijsenbeek, die daar tot 1974 hebben gewoond. 

Walter, zoon van een chirurg aan het Charité hospitaal in Berlijn, is tot 1944 in Marlot gebleven. Toen zijn ouders naar Theresienstadt werden afgevoerd hebben zij hem weer bij zich willen hebben in de veronderstelling, dat ze in dit elite-concentratiekamp relatief veilig waren. 
Desalniettemin is het gehele gezin naar Auschwitz afgevoerd en vermoord.