Month: June 2015

Morgen zal door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in afstemming met het KNMI, het hitte alarm worden geactiveerd. Vanaf morgen wordt een periode van zeer hoge temperaturen verwacht voor het gehele land; in het bijzonder vanaf woensdag t/m zaterdag zullen de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden.

De hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor verminderd zelfredzame mensen. Denk aan ouderen die het moeilijk vinden om voldoende te drinken, of juist kleine kinderen die heel snel kunnen uitdrogen. Ook mensen met een zwakke gezondheid, gehandicapten en zwangere vrouwen behoren tot onze doelgroep omdat zij bij langdurige hitte kwetsbaarder zijn. 

zorg voor genoeg schaduw,en drink voldoende non alcohol houdende dranken 

Graag herinneren we u aan het verzetten van de auto op 1 juli. 

Vorig jaar is er gecontroleerd en zijn er boetes uitgedeeld.

Bestuur Vereniging Marlot

In order to prevent the risk of being fined,

 we’d like to remind you to change sides for parking per 1.7.2015.

Kind regards, Board Vereniging Marlot