Month: March 2015

302Tien jaar geleden in 2005 nam Herman de Jongste de webmaster-taken over van Pieter André de la Porte. Nu is het tijd om het stokje door te geven aan de nieuwe webmaster, Jules Croonen. Jules Croonen is te bereiken onder webmaster@marlot.nl. P3_Jules_Croonen

Nieuwtjes, aankondigingen, wetenswaardigheden over de wijk zijn allemaal welkom voor plaatsing op het weblog.

De scheidende webmaster bedankt via deze weg alle trouwe lezers van het weblog en de velen die een bijdrage hebben geleverd over de jaren.

Jules Croonen 

Collecte Hartstichting 7 t/m 11 april 2015
Marlot draagt de Hartstichting een warm hart toe. Geeft u in de collecteweek ook weer ruimhartig? De collecte is van zondag 5 april tot en met zaterdag 11 april.
Hart- en vaatziekten komen erg veel voor. De Hartstichting maakt meer onderzoek mogelijk, streeft naar meer bewustwording rond hart- en vaatziekten onder vrouwen, geeft voorlichting aan hartpatiënten en zorgt daarnaast bijvoorbeeld ook voor goed reanimatieonderwijs. Alle collectanten in de collecteweek komen uit Marlot. Ik wil alvast van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken. Velen gaan voor de Hartstichting al vele jaren langs de deuren. Ook wordt gezorgd voor een goed zichtbare vlag bij de vijver. Hulde! Uw gift in de collectebus komt helemaal ten goede aan de Hartstichting. Geeft u ook? Veel dank alvast!
Rosemarijn van der Meij, coördinator voor Marlot

Michael Koene schoot deze fraaie plaatjes in de mist deze morgen.

FullSizeRender2

Grand canal vanmorgen sprookjesachtig door de mist

FullSizeRender

Op jacht bij Louwman museum

FullSizeRender3

"Schat, zullen we gaan?"

Klik op de foto’s voor een groter beeld.

Michael bedankt!

20150313_143431

Geweldig! Een nieuwe waterpomp bij het bruggetje naar de Marlotschool. Elke winter wordt de pomp weggehaald om bevriezing te vermijden. De oude pomp voldeed niet meer en er is een prachtige nieuwe voor in de plaatst gekomen. Deze laat geen onduidelijkheid over de herkomst van de pomp. Klik op de foto voor een groter beeld.

Agenda_flipchartAGENDA

Hotel De Bijhorst, Valkenhorstzaal,

Dinsdag 17 maart 2015, 20.00 uur

 

 

1. Welkom

2. Voordracht over duurzaamheid in Marlot

3. Opening vergadering

4. Discussie over veiligheid gevolgd door besluitvorming

5. Jaarrekening 2014

6. Herbenoeming kascommissie

7. Begroting 2015

8. Bestuurswisseling

9. Benoeming voorzitter Lustrum Commissie 2016.

10 Rondvraag

11. Sluiting