Month: May 2013

Het zal velen niet ontgaan zijn. Bij een brandje in een pand aan de Blauwekamerlaan is een wietplantage ontdekt. Zie de rapportage op Regio15 en Omroepwest. Op een recentelijk TV programma van Zembla werd gewaarschuwd voor situaties, waarbij huurpanden gebruikt worden als wietkwekerijen. De schade, die in de tonnen kan lopen, is altijd voor de verhuurder w-IMG 8952en vaak ook verdere aansprakelijkheid. Bij verhuur van uw pand vergewis u regelmatig wat er zich binnenin afspeelt! Dat kan uit handen gegeven worden aan een extern bureau zoals een makelaar, maar er zijn schrijnende gevallen waarbij die controles onvoldoende bleken.
Er is veel te vinden op het internet over hoe je dit kunt voorkomen. Het minste (maar niet altijd afdoende) is:

  • Voer regelmatig controles uit bij en in de woning, volgens gemaakte afspraken.
  • Verkrijg een kopie van een legitimatiebewijs van de huurder.
  • Achterhaal hoe de huurder aan inkomsten komt.
  • Verkrijg een referentie van de huurder, die door de verhuurder wordt gecontroleerd.
  • Verkrijg een bewijs van inschrijving in gemeente waar de verhuur plaats vind.
  • Verkrijg een bewijs van verzekering van de huurder.

Een aantal zaken zjn te vervalsen en daarom is een grondige inspectie op regelmatige basis van het gehele huis essentieel.