Month: April 2013

mc_coverDe nieuwe Marlot Courant is uit! Jaargang 17, nummer 1. Eén dezer dagen zult u hem op de mat vinden. Geen Courant gekregen? Laat het ons weten en we bezorgen hem na. Mail redactie@marlot.nl. U kunt ook uw commentaar, suggesties of kritiek kwijt op hetzelfde email adres.

De Courant is nu ook on-line te lezen. Klik op Marlot Courant Archief.

Wist u dat u zich kunt abonneren op een service die u een emailberichtje stuurt als er een nieuw bericht op het weblog geplaatst is? Rechts ziet u “email notificatie”. Vul uw emailadres in en klik op ‘submit’.

notulen

De notulen van de ALV van 26 maart 2013 liggen nu ter inzage bij de secretaris en kunnen opgevraagd worden door bij het secretariaat geregistreerde leden.

Hartstichting Logo met tekst

Marlot draagt de Hartstichting een warm hart toe. Geeft u in de collecteweek ook weer ruimhartig? De collecte is van maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april.

Hart- en vaatziekten komen erg veel voor. Met meer euro’s is er bijvoorbeeld meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk. En daarmee meer vooruitgang bij de behandeling en preventie van hart- en vaatziekten. De Hartstichting zorgt daarnaast bijvoorbeeld ook voor goed reanimatieonderwijs.

hartAlle collectanten in de collecteweek komen uit Marlot. Ik wil alvast van de gelegenheid gebruik maken om hen dank te zeggen. Velen gaan voor de Hartstichting al vele jaren langs de deuren. Ook wordt gezorgd voor een goed zichtbare vlag bij de vijver tijdens de collecteweek. Hulde! Uw gift in de collectebus komt helemaal ten goede aan de Hartstichting. Geeft u ook? Veel dank alvast!

Caroline Tempel, coördinator voor Marlot

alexander

Onze wijkgenoot Alexander Beelaerts van Blokland werd vorige week op een hele alexander2bladzijde in het AD geïnterviewd. Nu eens niet als Raadsheer, plv. voorzitter Raad van Discipline of in zijn ‘Haagse nevenfuncties’, maar als oud reserve eerste luitenant der Huzaren van Boreel, die dit jaar 200 jaar bestaan. En dat maar liefst 45 jaar nadat hij in dienst ging. Omdat het niet veel voorkomt dat een Marlotgenoot met een hele bladzijde in zo’n grote krant als het AD staat, hier het volledige artikel. Het artikel kunt u downloaden en vervolgens openen met Adobe Reader.