Maand: maart 2010

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering kwam het probleem van wateroverlast in de kelders in Marlot ruim aan de orde.

Na langdurig aandringen van het Marlot bestuur heeft De Gemeente laten weten dat zij (in overleg met Rijkswaterstaat) als proef eenmalig het grondwaterpeil drastisch zullen laten zakken om te zien of het een positief effect heeft op de wateroverlast in de kelders van Marlot.  Marlottenaren die melding gemaakt hebben van wateroverlast IMG_4132krijgen een brief met instructies.  A.s. donderdag zal het effect hiervan zichtbaar zijn, maar heeft grote consequenties voor het waterniveau van de Marlot vijver, het  Grand kanaal en de vijver bij de Marlotschool.  Uit peilingen gedaan tijdens baggerwerk een aantal jaren terug is voorzien dat deze vijver bij het bruggetje vrijwel geheel zal droogvallen.  Welliswaar gaat het hier om een proef maar de (door de vorst al geraakte) visstand zal dit niet imageoverleven.  Meerdere belangengroepen hebben geklaagd en lokale hengelsportverenigingen hebben al bezwaar aangetekend.  Maar het college “stelt het belang van de burgers boven die van een paar vissen” aldus een zegsman.  De hengelsportverenigingen doen een  dringende oproep aan de Marlottenaren om te helpen de vissen te redden.   IMG_4278Weliswaar hebben ze genoeg netten en mensen, maar niet genoeg emmers, containers en teilen om de vis tijdelijk in te laten rondzwemmen.  Een ieder wordt verzocht om met emmer a.s. donderdag om 11:00 bij de vijver te komen, omdat berekend is dat de vijver droogvalt om ca 12:00 uur.  Komt allen en help een vis van de wal in de sloot!

IMG_4311De verbouwing van de speeltuin is begin September begonnen en nu, ruim zes maanden later, kan er nog steeds niet gespeeld worden.  Het gerucht gaat dat de betonnen rand te dicht bij de schommels zou liggen.  Tja, betonnen randen en spelende kinderen gaan slecht samen.  Dat het erg lang duurt blijkt ook uit het feit dat de omheining is neergehaald door ongeduldigen en dat er “ ongeautoriseerd”  gespeeld wordt.  De Gemeente laat weten aan het Marlot Bestuur:

“Het heeft even geduurd, maar de gemeente heeft de speeltuin weerIMG_4307 voortvarend ter hand genomen. De betonnen rand stemde nog niet tot tevredenheid van het gemeentelijke ingenieursbureau ibDH. Volgende week woensdag wordt een proefstuk door het Stadsdeelkantoor beoordeeld. Bij goedkeuring is het werk medio april klaar. Ondertussen zal de aannemer ook beginnen met het ‘groenwerk’ . Dit houdt in dat het tot die tijd nog BOUWTERREIN is.  Het is dus, hoewel ‘speelklaar’, nog steeds niet toegestaan het terrein te betreden. Het Stadsdeelkantoor heeft de aannemer erop aangesproken de hekken gesloten te houden.”

Dat betekent dat er tijdens de Paas vakantie nog niet gespeeld kan worden.