Month: March 2009

image De Helihaven Langenhorst heeft wellicht voor Marlot een onvoorziene en nare consequentie.  De Rijks Luchtvaart Dienst (RLVD) stelt dat in de vliegroute van de mogelijke helicopter bewegingen naar Langenhorst er een aantal alternatieve landingsplaatsen moeten zijn.  In geval er niet geland kan worden op Langenhorst (mist of een calamiteit) moet er een plek zijn waar naar uitgeweken kan worden.  Het kinderspeelveld naast de Marlotschool is onder andere hiervoor aangewezen!  Bij navraag wat de Gemeente bezielt om juist hier een landingsplaats te creëren is het antwoord: "Hoewel er veel meer andere weilanden zijn in de omgeving is deze lokatie geprefereerd omdat het goed toegankelijk is voor brandweer en andere hulpdiensten.  imageBovendien is het lokaliseren van het speelveld vanuit de lucht zelfs bij zware mist mogelijk vanwege de fel oranje gekleurde tennis banen, die een uiterst zichtbaar baken vormen." 

Dit heeft tot gevolg dat er in de komende weken voorzieningen gaan komen die de wijkvereniging Marlot zeer betreurt.  De kinderspeelplaats wordt heringericht en verschoven naar de muurzijde en enkele andere kastanjes gaan gekapt worden om ruimte te creëren.  De RLVD heeft in een brief laten weten dat a.s. woensdag om 13:00 er een test-landing zal plaatsvinden van twee helicopters (politie en brandweer).  Tevens zal een woordvoerder van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar de RLVD onder resorteert een uitleg geven.  Er wordt een informatie tent opgesteld en Marlot bewoners worden aangemoedigd om aanwezig te zijn en hun mening te geven.  Komt allen!

P3103057b2 

vlnr zittend: Marjon Sjollema, Hans Röell, Maud Schuilwerve
staand: Robert van Aken, Mark Vos

Ilmar Hotsma (secretaris) en Gerard Brenninkmeijer (voorzitter van de Eigenarenvereniging Parkflat) hebben zich niet herkiesbaar gesteld, zo bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering, dinsdag 10 maart in de Beukenhorstzaal van de Bijhorst.  Ilmar Hotsma wordt opgevolgd door Maud Schuilwerve, die tevens de verbindende schakel zal zijn met de Parkflat.  Marjon Sjollema is benoemd tot algemeen lid van het bestuur.  Zij gaat zich, zoals voorheen, voornamelijk bezighouden met alles wat te maken heeft met het organiseren van evenementen in de wijk.  Zij blijft lid van de redactie van de Marlot Courant.

P3103039bOp de Jaarvergadering van de Marlot Vereniging op 10 maart j.l. was na de pauze een voordracht van de heer E. Louwman, in samenspraak met de heer R.A. Kooijman van de Louwman Collection, over het Nationaal Automobiel Museum.  De bouw van het museum vordert gestaag en de presentatie ging over de voortgang en de inrichting.  De straks in het Nationaal Auto Museum te bekijken collectie omvat niet alleen automobielen, maar ook o.m. schilderijen en zilverwerk.

De superlatieven vlogen de aanwezigen in de volle zaal om de oren: “Fantastisch, zó mooi, zó bijzonder”, aldus Louwman.  Twee voorbeelden: Van de 14 verschillende modellen Spykers die er wereldwijd zijn, staan er straks 12 in het Nationaal Auto Museum. Ook de beroemde Aston Martin van 007 zal er te bewonderen zijn.

Het zal druk worden, volgend voorjaar, als het museum zijn deuren opent.  De plm. 60 aanwezige Marlottenaren zagen het, zo te horen, wel zitten!

Slechts één kritische vraag werd gesteld tijdens de presentatie. Die vraag betrof het open zicht vanuit de theekoepel op het Grand Canal en omgekeerd. Het antwoord kon niet worden misverstaan: dat open zicht komt er!

Voor u gelezen in het AD van zaterdag 7 maart 2009

image Oud Davis Cup speler Boebi van Meegeren kreeg van zijn trainer vroeger pas een reep chocola als hij de bal honderd keer met diepte over het net had gespeeld.

"Op woensdag komt op Marlot een clubje van 120 kinderen tennissen.  Nooit zie ik een talent. Ze worden door moeder om twee uur met de auto gebracht en om vijf uur opgehaald.  Vaak denk ik: Marlot is net een babysit."

Het artikel doet het verhaal over André Lothar (Boebi) van Meegeren, sinds 1965 eigenaar van Tennisclub Park Marlot.  Een vlot geschreven artikel dat helaas in de aanvang al een kleine schuiver maakt door het te hebben over " …die waarlijk zo welgelegen tennisclub in die schitterende buitenwijk in Wassenaar."

Foto Jacques Zorgman; Redactie Gijsbert Spierenburg

imageEen aantal oplettende lezertjes van dit weblog heeft wellicht gemerkt dat sinds een week of wat de fotootjes bij de artikeltjes van dit weblog verdwenen zijn.  Waar eerst een verhelderend plaatje stond prijkt nu slechts een leeg kadertje. De webmaster heeft ondertussen na lang speuren welliswaar niet de oorzaak kunnen achterhalen, maar weet wel hoe één en ander weer hersteld kan worden.  We zijn dus bezig met een omvangrijke "restore" procedure die nog wel een paar dagen kan duren.  Hopelijk kan vrijwel alles weer teruggeplaatst worden.

image Op de site van de stichting "Stop Helihaven Langenhorst" is de (afwijzende, maar niet geheel onverwachte) beslissing van de burgemeester van Wassenaar te vinden.
M.u.v. mr. Vreede is iedereen niet-ontvankelijk, en m.b.t. Vreede worden de (inhoudelijke) bezwaren verworpen.
In de laatste alinea wijst de Burgemeester er wel op dat een aantal andere, meer algemene bezwaren later in andere procedures aan de orde kunnen en/of behoren te komen.
Vreemd genoeg is de uitspraak niet op de site van de gemeente Wassenaar te vinden, hoewel Burgemeester Hoekema dit wel had toegezegd.

Op dezelfde site is een persbericht te vinden die door de stichting is uitgebracht en die kopt: "Burgemeester oordeelt:  Luxe-privé belang van Hr. David Hart belangrijker dan het veiligheidsrisico voor " een relatief kleine bevolkingsgroep".

Met dank aan Ad Kamp