Month: February 2007

amens bet bestuur nodigen wij u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in Kasteel De Wittenburg te Wassenaar op dinsdag 13 maart 2007.

Adres Kasteel de Wittenburg : Landgoed de Wittenburg 1,2244 BV, Wassenaar. Telefoon: 070 -51 51 500
E-mail: info@wittenburg.nl

Na afloop van de vergadering zal er een korte pauze zijn, waarna de bijeenkomst wordt voortgezet met informatie over enkele interessante onderwerpen voor iedereen. Het bestuur vertrouwt erop dat u het inplannen van gastsprekers waardeert en u allen komt.

Agenda
Algemene Ledenvergadering
13 maart 2007

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Vaststelling notulen 27 maart 2006

4. Kort verslag van het lustrumjaar 2006

5. Overige activiteiten 2006 en geplande activiteiten 2007

6. Stand van zaken met betrekking tot de beveiliging

7. Vaststelling jaarrekening 2006

8. Decharge bestuur

9. Benoeming/aftreding bestuursleden

10. Benoeming Kascommissie

11. Toelichting begroting 2007

12.Vaststelling contributie 2007

13. Wat verder ter tafel komt

14. Rondvraag

  • Dhr M. Tirion, gemeente Den Haag: toelichting op subsidie regelingen voor aanleg gescheiden stelsel hemelwaterafvoer op “eigen” grond
  • De wijk Marlot heeft archeologische waarde, daarom wordt er tijdens de riolering werkzaamheden ruimte ingepland voor waarnemingen van archeologen. Dhr A. Waasdorp, gemeente Den Haag vertelt hier meer over.
  • Resultaten grondwaterenquĂȘte
  • Stichting Dr. Karel Bijlsma voor Afrika: Bas en Joseline de Vries vertellen over hun recente verblijf in Battor, Ghana.

Uit het AD Maandag 26 Februari 2007

Er is veel weerstand tegen de vergunning voor de kap van ruim duizend bomen op het landgoed Reigersbergen in Den Haag. De gemeente Den Haag heeft de kapvergunning vorige week verleend. Het groen moet wijken voor het initiatief van Evert Louwman, die op het landgoed Reigersbergen zijn Nationaal Automobielmuseum wil bouwen.  Diverse organisaties zijn fel gekant tegen de nieuwbouw, onder meer omdat het museum in de groene en beschermde landgoederenzone is gepland. Zij hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State. Die doet in maart uitspraak over de zaak. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt dat het Haagse stadsbestuur met de kap moet wachten tot de uitspraak bekend is. Als de rechter een streep door het plan zet, zouden de bomen voor niets zijn gekapt. Ook gezien het brede maatschappelijke verzet tegen de plannen, moet het besluit tot de kap worden uitgesteld, vindt Wijsmuller. “Er zijn 135 bezwaarschriften ingediend tegen de kapvergunning. Een pas op de plaats van de gemeente Den Haag lijkt me gewoon een kwestie van fatsoen.” Natuurorganisaties hebben inmiddels ook een kort geding aangespannen tegen de kapvergunning. Het gaat in totaal om 1026 bomen, die op het landgoed en de voormalige kwekerij staan. Het merendeel van de bomen heeft een kleine stamomtrek.

Vooraankondiging!

Noteer in uw agenda: Algemene ledenvergadering 2007. datum dinsdag 13 maart. Locatie Kasteel De Wittenburg. Aanvang 20.00 uur.

Binnenkort zal de ALV van de Marlot vereniging plaatsvinden. Een formele uitnodiging volgt, zowel via een brief in de brievenbus als op deze website.

Onderwerpen voor de rondvraag kunnen vooraf gestuurd worden naar secretariaat@marlot.nl

Door onvoldoende belangstelling zijn wij helaas genoodzaakt de jaarlijkse Marlot Bridgedrive, die op 9 februari as. op de Kon. Haagsche Golf en Country Club gehouden zou worden, te annuleren.