Maand: december 2006

Voor u gelezen door Tanja Rehm in De Telegraaf van 7 December.


“Uiterst geconcentreerd lakt een schilder de voordeur van de Haagse Marlotkerk.  Het katholieke geloofshuis onderging de afgelopen maanden een complete metamorfose.

De vloeren, de banken, het altaar: het gehele interieur is flink onderhanden genomen (red alsmede de volledige dakvernieuwing).  Dit weekeinde wordt de kerk aan het Bloklandenplein officieel heropend.  Bisschop  Van Luyn van Rotterdam komt het altaar inzegenen.  De Marlotkerk heeft bij veel Hagenaars een warm plekje.  De buitenmuren zijn opgetrokken uit de brokstukken van het bombardement op het Bezuidenhout in de Tweede Wereldoorlog.”

Foto: Rene Oudshoorn

U ontvangt (of hebt al ontvangen) de Flyer over het Riool Project. Daarin wordt tevens melding gemaakt van het “Buurtonderzoek wateroverlast”. Via het reactieformulier grondwatermelding of via het bijgevoegde formulier kunt u melding doen over grondwaterproblemen. Bewoners van de wijk Marlot kunnen ervaringen met het grondwater via dit formulier aan de gemeente doorsturen. Het formulier vraagt de bewoners vochtproblemen of wateroverlast te documenteren.

Bezoek ook de riool site.

English version:

You will receive shortly (or have already received) a Flyer about the Sewage project in Marlot. In this flyer the questionnaire regarding flooding of basements is mentioned. Completing this questionnaire will help to document the problems and help to solve the issues. You are kindly invited to fill in the form. There is an English translation of the form which is available here.

Also visit the sewer site