Maand: mei 2006

Zaterdag 3 juni en zondag 4 juni 2006 zijn er open dagen bij de Hubertustunnel. Bezoekers kunnen van 13.00 uur tot 17.00 uur terecht op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg. Deze dagen is het terrein vrij toegankelijk en hebben bezoekers de unieke gelegenheid de tunnelboormachine in aanbouw van dichtbij bekijken. Kinderen zijn ook van harte welkom op de open dagen, ze kunnen o.a. archeologische opgravingen doen en er zijn spelletjes voor de kleinsten.

Hubertustunnel
De Hubertustunnel is het gemeentelijk deel van de Noordelijke Randweg Haagse Regio. De tunnel verbetert de bereikbaarheid van Den Haag en vermindert de drukte in de wijken rond de Waalsdorperweg. De tunnel bestaat uit twee aparte buizen, die uit veiligheids- en onderhoudsoverwegingen door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,6 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland. De tunnel wordt geboord, waardoor het groen in de omgeving zoveel mogelijk wordt gespaard en er minder overlast voor omwonenden is.

Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/hubertustunnel.

Het aantal bezoekers van de website www.marlot.nl is de laatste weken aanzienlijk toegenomen. Dit is in eerste instantie het gevolg van het plaatsen van foto’s van lustrum activiteiten op de website die vervolgens door een mailer aangekondigd wordt. Zo konden de foto’s van het Tienerfestijn en de Onthulling van de eendenvilla zich verheugen op ca 50 bezoekers, terwijl het Heeren diner een record van 85 bezoekers op één dag kreeg. “Normaal” zijn ca 10-12 hits per dag.

Afgelopen zondag 21 mei is het eendenhuis feestelijk te water gelaten. Het huis wordt het nieuwe onderkomen van de eenden, die in de Marlotvijver zwemmen. Het is een lustrumcadeau aan de wijk Marlot, die dit jaar 80 jaar bestaat.

Het heeft drie jaar geduurd voordat het huis er kon komen. Er moest een convenant worden opgesteld. Met dit convenant kon het Marlotbestuur een vergunning bij Provinciale Staten aanvragen. Zodra de vergunning was vrijgegeven, kon er met de bouw begonnen worden. Het aannemersbedrijf AOSB bouwde het huis tegen materiaalkosten en het schildersbedrijf Santifort schildert het huis ieder jaar kosteloos. Het huis telt vier kamers, waarin de eenden hun eieren kunnen leggen. ‘s Avonds is het huis verlicht door lampjes die op zonne-energie branden.

Ondanks de regenbuien waren er veel buurtbewoners om dit festijn mee te maken. De onthulling, door Margot Groskamp en Han Rehm in een bootje (zie de fotopagina) ging gepaard met het oplaten van “kleurrijke” ballonnen. Het duo Boskoe (cabaretiers) maakte er een vrolijk feestje van.
Voor bewoning van de villa werden 8 eenden geadopteerd:
1 Witte eend: Bram (Doedijns)
1 eend: Han of Tan (Rehm)
1 eend: Janka (Sedee)
1 eend: Han of Edith (van Rhijn)
1 eend: Joseline (de Vries)
1 eend: Osca (Bouma)
1 eend: Heleen of Ed (Jacobs)
1 eend: ???? ( graag mail naar lustrumcommissie@marlot.nl )

In de vijver werd gevaren met boten van de modelbotenvereniging Onder één van de party-tenten waren ook veel modelboten te zien. Dit was vooral voor alle kinderen een enorme trekpleister.
De hele happening werd beëindigd met een borrel op het Bloklandenplein voor de deur bij Claire en Wouter Alblas (nog bedankt!). Onder 2 partytenten werd het een knusse borrel en wilde men niet meer naar huis….

Voor de fotopagina: Klik hier

Een aantal keren is gevraagd de beroepschriften die mede namens de Vereniging Marlot zijn ingediend tegen de wijziging van het streekplan en de wijziging van het bestemmingsplan op de website te plaatsen. Joseline de Vries en Robert van Aken blijven de belangen van Marlot behartigen.

Beroep tegen besluit DRM/ARB/05/6894A van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Beroep tegen het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 1 februari 2006, inhoudende de Derde partiële herziening streekplan Zuid-Holland West 2003.

Vrijdagochtend 10.00 uur, wind en regen. Maakt de aanwezigen niets uit. Margot Groskamp heeft via de gemeente een roeibootje geleend. Han Rehm met de verpakte eendenvilla in de vrachtwagen. Peter Schoute (AOSB) die de villa getimmerd heeft is erbij om te zorgen dat zijn werk wel recht te water gaat. Heleen Jacobs en Tanja Rehm helpen en maken foto’s van zwaar zwoegende mensen.

Het is gelukt!!! Hij ligt er! Kijkt u maar vast in de vijver. De aanwezigen alvast bedankt voor alle hulp en tot zondag!

Tot zondagmiddag 16.00 uur zal dit pakketje een verrassing blijven!!! Dan zien we u graag bij de vijver.

De lustrumcommissie

In het kader van Marlot 80 jaar verzamelden bijna 80 Heeren uit Marlot zich op het Bloklandplein om per fiets en per auto zicht te begeven naar Hotel-restaurant Savelberg. In een lange sliert reed men toch nog in een redelijk tempo via Mariahoeve naar Voorburg. De maître ,onze wijkgenoot Henk Savelberg, verwelkomde zijn gasten persoonlijk. Het weer was fraai, de ambiance ongeëvenaard en het gezelschap plezierig. Het was goed toeven op het fraaie terras als ook in de grote serre van het restaurant.

De voorzitter van de Lustrumcommissie Victor van Heekeren heette een ieder welkom en verwoorde in een gedegen betoog zijn bezorgdheid over de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van zijn disgenoten. Een buitengewoon vier gangen menu met heerlijke wijnen viel ons ten deel. De staf was zeer attent. Het ontbrak ons aan niets. Hans Röell , de voorzitter van de vereniging ,sprak op onnavolgbare en niet te volgen wijze, zijn dank uit namens de deelnemers aan Henk Savelberg en zijn staf .

Tevreden en gelukkig keerde men laat huiswaarts, alhoewel een jongere garde nog is gesignaleerd in het bruisende uitgaansleven van Voorburg.

Het was een unieke avond , ongetwijfeld voor herhaling vatbaar. Voor foto’s klik hier.

Reacties op Heerendiner voor de Marlotpagina:

Zeer geachte Heeren,

Graag willen wij onze waardering en dank overbrengen voor het organiseren en begeleiden van het Heerendiner dat naar ons oordeel zeer stijlvol,smaakvol en geanimeerd is verlopen.Tevens onze complimenten voor de heer Savelberg die dit heeft mogelijk gemaakt.
Terry Tarsnane en Bernard Stroosma

Van de Lustrumvoorzitter, Victor van Heekeren:

Uit doorgaans welingelichte bron vernam ik overigens, dat een aantal Heeren op de terugweg zingend (zingend?) is gesignaleerd op de Zuidwerflaan. Het onderzoek wordt voortgezet!!!

foto: Heleen Jacobs

Ze ziin er weer de kleine waterhoentjes (in het Haagsch Drêif Sêis genaamd) met hun rooie kopjes.


Een nieuwe Lustrum activiteit? Nee, het is de abominabele toestand waarin het trottoir van de Hofzichtlaan zich bevindt, om en nabij de Malot vijver. Hopelijk wordt dit gerepareerd tijdens en als onderdeel van het Marlot rioleringsproject (waarover meer in de toekomst).

foto Tanja Rehm

Net toen je dacht dat het nooit meer lente zou worden is het zover! De lente is gearriveerd. Loop even de Marlotlaan in en let op de prachtige bloesem!

Op zondag 23 april vond de allereerste happening van ons lustrum plaats: De Tieneractiviteit. Om 11.00 uur verzamelden alle tieners! Vóórdat deze activiteit begon moest de lustrumvlag natuulijk hangen! In alle vroegte, 9.30 uur, stonden een aantal bekenden uit Marlot klaar voor het vlaghijsen: v.l.n.r. Heleen Jacobs (lustrumcommissie), Hans Röell (voorzitter), Hanneke Kruize ( ere-lid en adviseur van de lustrumcommissie), Janka Sedee (dé vlaggenhijs-ster van Marlot) en Bas Sebus (ontwerper van het Lustrumlogo).
De vlag zal gedurende het gehele lustrumjaar hangen behalve als de nederlandse vlag moet hangen of vlaggen van specifieke acties (zoals de Hartstichting).