Marlot Vereniging

Home   I   Bestuur & info   I   Foto's   I   Historie   I   Marlot Weblog   I  

   Welkom op de Marlot website.
U koos voor een bijzondere locatie in Den Haag. Een buurt die als één van de eerste onder een totaal architectonisch concept werd gebouwd rond 1928. Een unieke locatie waarbij de wijk door zijn beslotenheid de gezelligheid van een dorp combineert met het gemak en de voordelen van een grote stad, dichtbij het centrum.

Er zijn zo'n 389 huizen met iets meer dan 1.000 bewoners. Veel rust, groen en wandelmogelijkheden in de aangrenzende bossen.

Om de belangen van deze wijk met haar bewoners zo goed mogelijk te behartigen is er de Marlot Vereniging. Meer dan 80% van de gezinnen is hier lid van. De Vereniging houdt zich o.a. bezig met de verkeersveiligheid , behoud en verzorging van het vele natuurschoon in en om de wijk, voorzieningen, infrastructuur, het kritisch volgen van planologische projecten zoals het Automobielmuseum en, niet onbelangrijk, met buurtpreventie door een particulier beveiligingsbedrijf. Daarnaast worden er een aantal jaarljkse evenementen georganiseerd, zoals de viering van Koninginnedag voor jong en oud, een lampion optocht, een running dinner, een bridge- en golftoernooi en een nieuwjaarsborrel. Een keer per jaar houdt de vereniging haar jaarvergadering.

   The Marlot Association welcomes you to the neighbourhood. In 1928, Marlot was one of the first neighbourhoods in The Hague to be built from an architectural plan. Marlot is unique because it is a small, isolated area situated close to a large city.

There are 389 houses with approximately 1000 residents. In the neighbouring park many beautiful walking routes will take you to the nearby woods of the Haagse Bos.

The Marlot Association looks after our neighbourhood. More than 80% of the families are members. The Marlot Association is involved in local politics concerning many running projects, expansion schemes around Marlot, traffic plans, safety, roads and park maintenance, street lighting, and last but not least, the neighbourhood security watch.

Furthermore, throughout the year we organise several annual social events such as the celebration of the Queen's birthday (Koninginnedag), a "Chinese lantern parade", a bridge drive, a golf tournament, a running dinner and New Year's drinks. Once a year, ususally in March, the Committee holds its annual Meeting. We hope that you will support our work and become a member of the Marlot Association.

Click here ...
©2000/2016 Marlot Vereniging -